Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘جامعه’

دیروز خیلی از کاربران همیشگی بالاترین شاهد ارسال لینکی در مورد خودکشی سولماز یکی از کاربران شناخته شده بالاترین بودند.سولماز ادبیات خاصی در بالاترین داشت …شاید هیچ کدام از ما از گزند فحش ها و ادبیات رکیک سولماز در امان نبوده ایم …اما نگاه خیلی از ما به سولماز مانند نگاهمان به یک آدم هتاک و بی اخلاق نبوده است..سولماز شاید در نظر خیلی ها کاربر دوست داشتنی نبود اما کسی هم از او متنفر نبوده …

درست یا غلط بودن کار سولماز به عهده خودش است که هیچکس به اندازه خودش نمی تواند برای جان و زندگی او تصمیمی بگیرد …اما شاید چیزی که من و همه شما را بهت زده کرده باشد عکس العمل کاربران بالاترین به این لینک بود …اکثر کاربران با این که خود هدف شلیک فحش های سولماز بودند مانند برادران و خواهران واقعی به نصیحت و برگرداندن امید به او پرداختند … تا آنجا که تا لحظه ارسال این خبر برای این لینک بیش از 500 نظر ثبت شده است…هر کسی به نحوی می خواهد سولماز را برگرداند …یکی به دنبال آدرس و نشانه ای قابل اتکا …یکی به فکر دلداری دادن و منصرف کردن و … و….و ….

بالاترین شاید از لحاظ فنی و امکانات به پای سایت های مثل digg  نرسد اما قطعا این رابطه مجازی دوستانه را در هیچ کدام نخواهید یافت …بالاترینی ها  بارها این امید را به ما دادند که در این دنیای مجازی تنها نیستیم …شاید به سبب دلایل امنیتی و احتیاط ..دوستی در دنیای واقعی برای هیچ کدام از ما امکانپذیر نباشد …اما اینجا در بالاترین کسانی هستند که دوستشان داریم و ما را دوست دارند …

به امید برگشت سولماز و سلامتی همه بالاترینی ها …

ته نوشت : لینک این صفحه در بالاترین

Read Full Post »