Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘وقف’

مغازه ای در بازار قدیم یزد وجود دارد که وقف شده بر اینکه هر سال در روز غدیر خم مراسمی در مدح و ذکر فضائل اهل بیت در آن سخن گفته شود! این مغازه به نام مغازه حضرت عباس مشهور است.

08122008

داستان انتقال سند این مغازه به حضرت عباس در متن سنگ نوشته ای در کنار درب این مغازه به چشم می خورد! گویی حضرت عباس پس از ناکامی در آبرسانی با مشک به شهدای تشنه لب کربلا ، این بار با تانکری از آب و در نقش آتشنشان به کمک مغازه داری آمده بوده است!

08122008002

اما مسئله جدی اینجاست که این مغازه موقوفه  فقط یک روز در سال و آن هم من باب مراسمی که در همه مساجد و حسینه ها در جریان است کاربرد دارد و نام حضرت عباس را یدک می کشد چرا در فعالیتی عام المنفعه و در جهت کمکی هر چند کوچک به نیازمندان به کار گرفته نمی شود؟!

به راستی نقش موقوفات چیست؟! چرا چنین تصوراتی بین عوام رنگ واقعیت گرفته اند که با چنین موقوفاتی بهشت را بر خود واجب می کنند و در روز قیامت حسن و حسین و ابوالفضل و غیره را مدافعینی سرسخت برای خود می پندارند و آتش جهنم را بر خود حرام می گردانند؟!

چرا کمک به خلق نیازمند خدا که در تمام ادیان و مذاهب امریست مورد احترام و پسندیده،  فراموش شده و مردم ما  خدا و خلقش را فراموش کرده اند و به به پرداختن رشوه و زیرمیزی به بندگان خدا مشغولند؟!

ته نوشت : لینک این صفحه در بالاترین

Read Full Post »